کره شمالی دو موشک بالستیک به دریای شرق شلیک کرد


تهران- ایرنا – رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از شلیک دو موشک بالستیک از سوی کره شمالی به سوی دریای شرق اواخر روز دوشنبه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180184/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF