کره جنوبی نگران از پیامدهای اقتصادی جنگ اسرائیل و فلسطین


تهران- ایرنا – وزارت بازرگانی کره جنوبی درباره تبعات اقتصادی جنگ اسرائیل و فلسطین هشدار داد و گفت این درگیری منجر به بلاتکلیفی در بازار و نوسان بیشتر قیمت نفت خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253487/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86