کره جنوبی برای چهارمین بار در یک هفته هدف حملات سایبری قرار گرفت


تهران– ایرنا– چهارمین حمله سایبری در یک هفته گذشته با هدف قرار دادن تارنماهای دولتی کره جنوبی، بخشی از خدمات آنلاین در این کشور را در روز جمعه دچار اختلال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85302042/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA