کاهش درآمد شرکت‌های غربی پس از کارزار ضد صهیونیستی در مالزی


تهران- ایرنا- درآمد شرکت‌های غربی وابسته به رژیم صهیونیستی پس از تحریم کردن کالاهایشان در مالزی به علت ارتباط با جنایت‌های اسرائیل در غزه، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405509/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C