چین: قاطعانه با استقلال تایوان مخالف هستیم


تهران- ایرنا- لی چیانگ نخست وزیر چین زمان ارائه گزارش دولت که اشاره به «اتحاد صلح‌آمیز» با تایوان در آن حذف شده است، اعلام کرد که پکن قاطعانه با استقلال این جزیره مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408998/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85