چین: فلسطینی‌ها حق مبارزه مسلحانه با اسرائیل را دارند


تهران- ایرنا- نماینده چین در دادگاه لاهه امروز پنجشنبه ضمن اعلام اینکه مقاومت در برابر اشغالگری، تروریسم نیست، اعلام کرد که فلسطینی‌ها حق مبارزه مسلحانه با اسرائیل را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395370/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF