هند خواستار همکاری با کره جنوبی در زمینه امنیت دریایی شد


تهران – ایرنا – وزیر امورخارجه هند امروز (سه‌شنبه) گفت: مشارکت کره جنوبی در ابتکاری چندجانبه برای امنیت دریایی منطقه اقیانوس هند-آرام تحت هدایت هند می‌تواند یکی از راه‌های گسترش روابط دوجانبه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409243/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF