نگاه ایران به "کمربند-راه"؛ همکاری برد-برد، مقابله با یکجانبه‌گرایی


تهران- ایرنا- پایگاه خبری گلوبال تایمز در گزارشی با اشاره به دهمین سالگرد ابتکار چینی « کمربند-راه» به عنوان یک طرح عظیم ارتباطات تجاری در سطح جهان، در گفت و گو با یک کارشناس حوزه روابط ایران و چین، به موضوع علاقمندی ایران برای همکاری و مشارکت بیشتر با ابتکار کمربند-راه و مزایای دوجانبه و برد-برد این همکاری برای ایران و چین پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193577/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C