نشست کمپ دیوید، تلاشی برای مقابله با چین


تهران- ایرنا- به اعتقاد تحلیلگران، سران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در نشست اخیر خود که در «کمپ دیوید» برگزار شد، چین را در چهارچوب جنگ سرد به چالش کشاندند که در نهایت می تواند ثبات منطقه شرق آسیا را تهدید کند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85204665/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86