ناوهای روسیه در آب‌های چین؛ سطح بالای همکاری نظامی مسکو و پکن


تهران-ایرنا- یک کارشناس نظامی چین در رابطه با پهلو گرفتن ناو های روسی در بندر چینگ دائو چین ،گفت: تعامل فشرده بین نیروی دریایی دو کشور در یک ماه گذشته نشان دهنده سطح بالایی از همکاری نظامی بین دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207708/%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86