مشارکت کره جنوبی در رزمایش چند ملیتی کبری طلایی تایلند


تهران- ایرنا- نیروی دریایی و تفنگداران دریایی کره جنوبی برای مشارکت در رزمایش سالانه چند ملیتی بزرگ کبری طلایی تایلند به اتفاق نیروهای آمریکایی به نیروهای این کشور جنوب شرق آسیا پیوستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406072/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF