مانیل، چین را به اجرای «رزمایش‌های خطرناک» متهم کرد


تهران- ایرنا- فیلیپین، چین را به اجرای «رزمایش‌های خطرناک» در دریای مورد مناقشه جنوب چین و آسیب به کشتی‌های خود، متهم کرد و هشدار داد این اقدامات جان افراد را به خطر انداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409027/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF