صعود نرخ تورم ژاپن به بالاترین میزان در ۸ سال گذشته


تهران – ایرنا – نرخ تورم مصرف کننده در ژاپن در سپتامبر به رغم تلاش های بانک مرکزی این کشور به ۳ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۸ سال گذشته به شمار می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919230/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87