شرکت‌های امنیت سایبری مدعی نفوذ یک شرکت چینی به دولت‌های خارجی شدند


تهران- ایرنا- دو شرکت امنیت سایبری مدعی هستند که یک شرکت امنیت فناوری چین توانسته در دولت‌های خارجی، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و رایانه‌های شخصی نفوذ کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395294/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C