رسانه چینی: تهران و پکن به دنبال توسعه همکاری همه‌جانبه راهبردی هستند


تهران- ایرنا- تارنمای خبری سی جی تی ان چین در گزارشی نوشت: روابط میان چین و ایران هرچند با فراز و فرودهایی روبرو بوده اما دو کشور به دنبال گسترش همکار یهای راهبردی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031340/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C