رئیس جمهوری چین: بریکس، قدرتی سازنده برای رشد اقتصادی جهان است


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین تاکید کرد که نشست آتی بریکس به نقطه عطفی در توسعه مکانیسم بریکس تبدیل خواهد شد و با افزایش همکاری کشورهای بریکس، قدرتی سازنده برای رشد اقتصادی جهان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206450/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA