توافق مسکو و پکن برای حضور روسیه در مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین


تهران- ایرنا- وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که میخائیل گالوزین معاون وزیر خارجه روسیه و لی هوی نماینده ویژه چین در امور اورسیا برای حضور روسیه در مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین با یکدیگر توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406092/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86