تحلیلگر دانشگاه مطالعاتی چین: حملات دوباره اسرائیل، تل‌آویو را منزوی کرد


تهران – ایرنا- کارشناس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای گفت: حملات دوباره اسرائیل به غزه، نه تنها تل آویو را در جامعه جهانی منزوی کرد، بلکه حرف‌های نتانیاهو هم در داخل اسرائیل خریداری ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310698/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7